Voorwaarden FV.

Deze voorwaarden van FV Websolutions (of kortweg "FV") blijven ongewijzigd en gelden ook voor klanten die reeds klant zijn toen de websites gemaakt werden onder de naam "Fulldesign".
Zowel de voorwaarden als het BTW-nummer blijft ongewijzigd, enkel gaan we voor nog betere service ! Dedicated servers, onlimited dataverkeer, onlimited webruimte, onlimited kwaliteit.

Verantwoordelijkheid.

FV Websolutions is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de website.  Bij technische problemen kan contact opgenomen worden via mail (info@f-v.be).
Het eventuele probleem zal zo spoedig mogelijk opgelost worden. FV kan niet verantwoordelijk gesteld worden mochten er problemen rijzen met de webhoster.
Dit lijkt nagenoeg onmogelijk, want de servers (dedicated servers) van FV Websolutions hebben een up-time van 100% !
FV kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen die de klant uitvoert al dan niet via de website.
 
Design en wijzigingen.
Alle websites, logo's, ontwerpen worden volledig aangepast aan de wensen van de klant. Zo heeft iedere klant een website, logo, spandoek,... die volledig naar wens is.
Wijzigingen voor de websites (aanpassing van tekst en/of afbeeldingen) kunnen via mail aangevraagd worden.
Wijzigingen van design en het creëren van extra pagina's vallen niet onder de standaard overeenkomst van een websitepakket..
 
Hou er wel rekening mee dat het een tijdje kan duren voor de wijzigingen effectief uitgevoerd worden.  We streven er naar om de wijzigingen binnen de 5 werkdagen uit te voeren.
Grotere aanpassingen gebeuren in samenspraak met de klant.
 
 
Duur van de overeenkomst voor websites.
De duur van de overeenkomst is één jaar. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor eenzelfde periode en is steeds opzegbaar via mail minimum één maand voor het verstrijken van de overeenkomst.
De overeenkomst wordt automatisch verlengd aan dezelfde voorwaarden.  Indien er aanpassingen aangebracht worden aan deze algemene voorwaarden, kan de klant éénzijding het contract beëindigen
zonder bijkomende kosten, of intekenen voor een verlenging aan de nieuwe voorwaarden.
 
Inhoud van het pakket "FV Websolutions".
Het pakket omvat:
- Webruimte en hosting van de website met een uptime van 100% (twv € 250)
- Design van een website tot 7 pagina's. (of zoals afgesproken)
- Domeinnaam (bv. www.uwwinkel.be), deze domeinnaam wordt geregistreerd voor de duur van één jaar en dient jaarlijks verlengd te worden.(inbegrepen in pakket)
- Email-adressen: U kan bij de start van deze overeenkomst oneindig aantal email-adressen aanvragen, gekoppeld aan de website (allen eindigen op uw domein,bv @uwwinkel.be)
- Aanmaken van nieuwe pagina's zijn niet inbregrepen en wordt aanzien als een nieuwe opdracht.
- Er worden maandelijks statistieken verstuurd met het aantal: bezoekers, en verbindingen van buitenaf (zoekmachines en externe links)
  Zo weet u steeds hoeveel bezoekers je website bekeken hebben.
- Emails kunnen ingesteld worden met "automatisch antwoord" en kunnen ook doorgestuurd worden naar een ander email-adres.
- FV Websolutions is gespecialiseerd in SEO (Search Engine Optimalisation)
  Zo zijn er meer dan 100 linkpagina's beschikbaar en worden alle websites volledig optimaal ingesteld voor de zoekmachines. (zie www.8980.be, www.klikje.be, www.reuze.be, ...)
Alle websites van FV worden goed gevonden door de zoekmachines.

 

Betaling
Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Zonnebeke of per overschrijving op het rekeningnummer 979-5695763-25.
Alle sommen niet betaald binnen de 30 dagen, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1,25% per maand. Bij gehele of gedeelteijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag en dit zonder ernstige reden wordt na ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50,00 euro.

© FV Websolutions www.f-v.be